Het belang van certificering

Hoe zat dat ook alweer met de inleners- en ketenaansprakelijkheid?
In dit filmpje van de SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt het nog eens helder uitgelegd.