Heel kleine pensioenen vervallen per 1 januari 2019

Heel kleine pensioenen vervallen vanaf 1 januari 2019. Het gaat hier om pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn.

 

Mensen die een heel klein pensioen willen behouden, moeten vóór 1 januari 2019 contact opnemen met hun pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar, om te vragen naar de mogelijkheden, zoals storten op de bankrekening.

Via mijnpensioenoverzicht.nl kunnen mensen nagaan of zij ergens een heel klein pensioen hebben opgebouwd.

Ook regels kleine pensioenen wijzigen

Kleine pensioenen, pensioenen van meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar, kunnen door de pensioenuitvoerders worden samengevoegd met uw huidige pensioen.

Waarom nieuwe regels voor kleine en heel kleine pensioenen?

Mensen wisselen vaker van baan en blijven korter bij een werkgever. Hierdoor bouwen werknemers bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders, (meerdere) kleine pensioenen op. Kleine pensioenen worden vaak afgekocht en horen dan niet meer bij het latere pensioen. Door deze kleine pensioenen met ingang van 1 januari 2019 samen te voegen bij het pensioen dat nu wordt opgebouwd, behouden mensen hun pensioen en is het over minder potjes verdeeld.

Kleine pensioenen

Bron: Salarisnet.nl