info@ditloont.nu
0545272118

ABU cao

Bij alles wat te maken heeft met je salaris zoals inschaling, over- en toeslag uren, volgen wij de cao of beloningsregeling van het bedrijf waar je werkt. Voor de overige niet salaris gerelateerde zaken waaronder verlof, verzuim, pensioen, etc. hanteren wij de ABU cao.

De ABU cao is de grootste en tevens algemeen verbindend verklaarde cao voor medewerkers die via een uitzend- of payrollbureau werkzaam zijn.

NL


ENG